Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
203

I C 96/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2018-03-01

Data publikacji: 2018-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

S. . I C 96/17 Uzasadnienie wyroku z dnia 21 lutego 2018 r Powódka L. R. w pozwie skierowanym do tut. Sądu domagała się zasądzenia od strony pozwanej (...) SA z siedzibą w W. kwoty 41.000 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 1.04.2016 r do dnia zapłaty, oraz zasądzenia kosztów niniejszego postępowania. Na uzasadnienie pozwu powódka podała że dochodzona pozwem kwota stanowi równowartość sumy którą strona pozwana winna wypłacić powódce jako osobie uposażonej z tytułu umowy ubezpieczenia na
Czytaj więcej»

I C 378/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2015-06-25

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I C 378/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 czerwca 2015r. Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Grażyna Worek Protokolant: sekr. sądowy Justyna Bester - Babka po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2015r. w Łańcucie na rozprawie sprawy z powództwa M. W. (1) przeciwko (...) S.A. zs. w W. o zapłatę I . zasądza od pozwanego (...) S.A. zs. w W. na rzecz powoda M. W. (1) kwotę 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia
Czytaj więcej»

I C 370/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-12-06

Data publikacji: 2018-02-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 370/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Grażyna Worek Protokolant: sekretarz sądowy Justyna Bester - Babka po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2017 roku w Łańcucie na rozprawie sprawy z powództwa A. H. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda A. H. kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych
Czytaj więcej»

I C 421/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2018-10-10

Data publikacji: 2019-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

S. akt I C 421/18 UZASADNIENIE Powód Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w W. wniósł do tutejszego Sądu pozew przeciwko G. D. , w którym domagał się zasądzenia od pozwanego na swoją rzecz kwoty 13.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 12.10.2008 r do dnia zapłaty, oraz zasądzenia kosztów niniejszego postępowania. Na uzasadnienie swojego roszczenia powód podniósł iż w dniu 31.05.1998 r pozwany kierując motocyklem marki W. (...) o nr rejestracyjnym (...) nie zachował należytej ostrożności, zjechał
Czytaj więcej»

I C 336/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-11-09

Data publikacji: 2018-02-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

S. I C 336/17 Uzasadnienie wyroku z dnia 23.10.2017 r Powód (...) Spółka z o.o. Spółka komandytowa- akcyjna z siedzibą w W. wniósł do e-sądu pozew przeciwko K. K. o zapłatę kwoty 1663,70 zł , w tym kwoty 1600 zł tytułem należności głównej z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty , oraz kwoty 5,70 zł z tytułu skapitalizowanych odsetek umownych w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP liczonych od kwoty głównej udzielonej pożyczki od dnia 18.12.2015 r do dnia 31.12.
Czytaj więcej»

I C 405/14

postanowienie, protokół

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2015-06-16

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 405/14 PROTOKÓŁ -wypis z protokołu- Dnia 16 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Grażyna Worek Protokolant: sekr. sądowy Justyna Bester - Babka na posiedzeniu jawnym rozpoznał sprawę z powództwa M. H. przeciwko Towarzystwo (...) zs. w W. o zapłatę Posiedzenie rozpoczęto o godz.11:00 zakończono o godz. 11.15 Po wywołaniu sprawy stawili się: Powód M. H. nie stawił się – prawidłowo zawiadomiony Staje pełnomocnik powoda apl. adwokack
Czytaj więcej»

I C 452/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2015-10-08

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I C 452/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Beata Faff Protokolant: Beata Młynek po rozpoznaniu w dniu 8 października 2015 r. w Łańcucie na rozprawie sprawy z powództwa R. B. przeciwko (...) SA w W. o zapłatę 18.774,00 zł I./ zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki R. B. kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 5.10.2013 r. d
Czytaj więcej»

I C 472/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2019-06-25

Data publikacji: 2019-07-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 472/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Prezes SR Beata Faff Protokolant: Beata Młynek po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2019 r. w Łańcucie na rozprawie sprawy z powództwa D. S. przeciwko A. B. i G. B. , prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (...) s.c. (...) z siedzibą w Ł. o zapłatę 25.000 zł I./ zasądza od pozwanych A. B. i G. B. , prowadzących działalność
Czytaj więcej»

I C 475/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-10-30

Data publikacji: 2018-02-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 475/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Grażyna Worek Protokolant: Katarzyna Styś po rozpoznaniu w dniu 30 października 2017 roku w Łańcucie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G. przeciwko I. U. zapłatę I zasądzić od pozwanej I. U. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G. kwotę 5.152,87 zł (pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote
Czytaj więcej»

I C 475/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-10-30

Data publikacji: 2018-02-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 475/17 UZASADNIENIE WYROKU Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 30.10.2017 r. Pozwem z dnia 17.01.2017 r. powód (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G. , domagała się zasądzenia w elektronicznym postepowaniu upominawczym od pozwanej I. U. kwoty 5.152,87 złotych, w tym : - kwoty 5.127,30 zł z odsetkami umownymi w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, - kwoty 25,57 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty
Czytaj więcej»