Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
203

II K 419/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2016-12-14

Data publikacji: 2017-01-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 419/16 WYROK NAKAZOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14/12/2016 r. Sąd Rejonowy w Łańcucie II Wydział Karny w składzie : Przewodnicząca - SSR Barbara Szmit - Pedryc Protokolant – st.sekr.sądowy J. P. w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Łańcucie po rozpoznaniu w dniu 14/12/2016 na posiedzeniu sprawy karnej oskarżonego P. K. s. S. i W. z d. S. ur. (...) w S. oskarżonego o to, że: w dniu 16 października 2016 r. w R. woj. (...) dokonał kradzieży telefonu komórkow
Czytaj więcej»

II W 12/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-08-28

Data publikacji: 2018-04-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II W 12/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 28 sierpnia 2017 roku. Obwiniony S. D. stanął pod zarzutem popełnienia wykroczenia z art. 92a kw. Sąd ustalił co następuje: W dniu 29 listopada 2015 roku około godziny 8.28 obwiniony S. D. kierował samochodem marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...) , posiadającym karoserię w srebrnym kolorze, poruszając się nim w kierunku Ł. od strony G. . Towarzyszyła mu A. S. . / dowód: wyjaśnienia obwinionego k. 4, zeznania świadka A. S. / Przejeżdżając pr
Czytaj więcej»

II K 373/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2016-12-14

Data publikacji: 2017-02-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 373/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14/12/2016 r. Sąd Rejonowy w Łańcucie II Wydział Karny w składzie : Przewodnicząca - SSR Barbara Szmit - Pedryc Protokolant – st.sekr.sądowy J. P. w obecności Asesora Prokuratury Rejonowej w Łańcucie – K. N. po rozpoznaniu w dniu 14/12/2016r. na posiedzeniu sprawy karnej oskarżonego G. A. s. M. i L. z d. C. ur. (...) w P. oskarżonego o to, że: w dniu 20 sierpnia 2016 roku w Ł. poprzez kopnięcie M. A. doprowadził u niej do powst
Czytaj więcej»

III RC 54/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2018-10-17

Data publikacji: 2020-03-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

III RC 54/ 18 Uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 3 października 2018 roku Pozwem z dnia 6 czerwca 2018 roku powód P. I. wniósł przeciwko małoletniej W. I. reprezentowanej przez matkę M. I. pozew o obniżenie alimentów z kwoty po 600 zł miesięcznie do kwoty po 450 zł miesięcznie. W uzasadnieniu podał, że od czasu zawarcia ugody, w dniu 25 stycznia 2016 roku, w której zobowiązał się płacić alimenty po 600 zł miesięcznie zmieniła się jego sytuacja, gdyż urodziła się jego druga cór
Czytaj więcej»

III RNs 210/21

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2022-02-23

Data publikacji: 2022-06-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE postanowienia Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 3.02.2022 r. Wnioskodawczyni W. Z. wnioskiem złożonym w dniu 28 września 2021 roku oraz wnioskodawca J. L. wnioskiem złożonym w dniu 11 października 2021 roku wnieśli o przyjęcie syna M. L. do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody. Wnioski zostały uzasadnione tym, że uczestnik nie chce korzystać z pomocy lekarza psychiatry, nie odzywa się, jest pogrążony w smutku, nie spożywa posiłków. Prezentuje stany lękowe, urojenia prześladowcze
Czytaj więcej»

III RNs 210/21

postanowienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2022-02-03

Data publikacji: 2022-06-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RNs 210/21 POSTANOWIENIE Dnia 3 lutego 2022 roku Sąd Rejonowy w Łańcucie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Orlewska-Wolanin Protokolant: Natalia Jucha po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2022 roku w Ł. sprawy z wniosku W. Z. i J. L. z udziałem M. L. o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody postanawia : 1 stwierdzić potrzebę przyjęcia do szpitala psychiatrycznego uczestnika postępowania M. L. , syna J. i W. , urodzone
Czytaj więcej»

I C 3/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2015-05-21

Data publikacji: 2016-04-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I C 3/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 maja 2015r. Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Grażyna Worek Protokolant: sekr. Sądowy Justyna Bester - Babka po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2015r. w Łańcucie na rozprawie sprawy z powództwa B. G. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki B. G. kwotę 37.000 zł ( trzydzieści siedem tysięcy zł )
Czytaj więcej»

I C 14/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2019-07-05

Data publikacji: 2019-07-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 14/19 UZASADNIENIE WYROKU Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 25.06. 2019 r. Pozwem z dnia 09.01.2019r. powód A. G. domagał się zasądzenia od pozwanej (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. kwoty 21.500 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania. W uzasadnieniu żądania pozwu wskazano, iż powód wywodzi swoje roszczenie z tytułu odstąpienia od umowy nabycia motoroweru trójkołowego (...) o identyfikatorze (...) . Nakaze
Czytaj więcej»

I C 21/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2018-02-08

Data publikacji: 2018-02-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 21/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Faff Protokolant: Beata Młynek po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2018 roku w Łańcucie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Banku S.A. z siedzibą w W. przeciwko T. B. o zapłatę 6.281,17 zł I./ zasądza od pozwanej T. B. na rzecz powoda (...) Banku S.A. z siedzibą w W. kwotę 6.281,17 zł (sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden zł
Czytaj więcej»

I C 32/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-11-14

Data publikacji: 2018-02-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 32/12 Uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 7.11.2017r. Pozwem z dnia 3.02.2012r. powód A. G. (1) , zastępowany przez pełnomocnika adwokata M. O. , domagał się uznania pozwanej H. G. za niegodną dziedziczenia po zmarłej matce stron B. G. oraz zasądzenia od pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania według norm przepisanych. W uzasadnieniu żądania pozwu podano, iż pozwana przywłaszczyła rentę spadkodawczyni, a nadto wykorzystując chorobę, nieporadność i niedołęstw
Czytaj więcej»