Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
203

I C 21/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2018-02-08

Data publikacji: 2018-02-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 21/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Faff Protokolant: Beata Młynek po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2018 roku w Łańcucie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Banku S.A. z siedzibą w W. przeciwko T. B. o zapłatę 6.281,17 zł I./ zasądza od pozwanej T. B. na rzecz powoda (...) Banku S.A. z siedzibą w W. kwotę 6.281,17 zł (sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden zł
Czytaj więcej»

I C 32/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-11-14

Data publikacji: 2018-02-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 32/12 Uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 7.11.2017r. Pozwem z dnia 3.02.2012r. powód A. G. (1) , zastępowany przez pełnomocnika adwokata M. O. , domagał się uznania pozwanej H. G. za niegodną dziedziczenia po zmarłej matce stron B. G. oraz zasądzenia od pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania według norm przepisanych. W uzasadnieniu żądania pozwu podano, iż pozwana przywłaszczyła rentę spadkodawczyni, a nadto wykorzystując chorobę, nieporadność i niedołęstw
Czytaj więcej»

I C 96/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2018-03-01

Data publikacji: 2018-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

S. . I C 96/17 Uzasadnienie wyroku z dnia 21 lutego 2018 r Powódka L. R. w pozwie skierowanym do tut. Sądu domagała się zasądzenia od strony pozwanej (...) SA z siedzibą w W. kwoty 41.000 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 1.04.2016 r do dnia zapłaty, oraz zasądzenia kosztów niniejszego postępowania. Na uzasadnienie pozwu powódka podała że dochodzona pozwem kwota stanowi równowartość sumy którą strona pozwana winna wypłacić powódce jako osobie uposażonej z tytułu umowy ubezpieczenia na
Czytaj więcej»

I C 177/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-10-12

Data publikacji: 2018-02-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 177/17 Uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 25.09.2017 r. Pozwem z dnia 23.02.2017 roku powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. domagał się zasądzenia od pozwanego A. B. kwoty 3.236,79 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia powództwa oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu żądania pozwu pełnomocnik powoda wskazał, iż pozwany nie
Czytaj więcej»

I C 277/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2016-03-10

Data publikacji: 2022-02-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 277/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Magdalena Bodzek Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Osinko po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2016 roku w Łańcucie na rozprawie sprawy z powództwa I. D. przeciwko (...) z siedzibą w W. o zapłatę 3.585,60 zł I oddala powództwo; II nie obciąża powódki I. D. kosztami procesu na rzecz pozwanego (...) z siedzibą w W. .
Czytaj więcej»

I C 405/14

postanowienie, protokół

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2015-06-16

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 405/14 PROTOKÓŁ -wypis z protokołu- Dnia 16 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Grażyna Worek Protokolant: sekr. sądowy Justyna Bester - Babka na posiedzeniu jawnym rozpoznał sprawę z powództwa M. H. przeciwko Towarzystwo (...) zs. w W. o zapłatę Posiedzenie rozpoczęto o godz.11:00 zakończono o godz. 11.15 Po wywołaniu sprawy stawili się: Powód M. H. nie stawił się – prawidłowo zawiadomiony Staje pełnomocnik powoda apl. adwokack
Czytaj więcej»

I C 452/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2015-10-08

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I C 452/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Beata Faff Protokolant: Beata Młynek po rozpoznaniu w dniu 8 października 2015 r. w Łańcucie na rozprawie sprawy z powództwa R. B. przeciwko (...) SA w W. o zapłatę 18.774,00 zł I./ zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki R. B. kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 5.10.2013 r. d
Czytaj więcej»

I C 472/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2019-07-08

Data publikacji: 2019-07-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 472/18 UZASADNIENIE WYROKU Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 25.06.2019 r. Pozwem z dnia 26.07.2018r. powód D. S. , reprezentowany przez pełnomocnika radcę prawnego A. S. (1) domagał się zasądzenia od pozwanych A. B. i G. B. , wspólników spółki cywilnej (...) .c. A. B. , G. B. , solidarnie, kwoty 25.000 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23.06.2018 roku do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych. W uza
Czytaj więcej»

I C 472/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2019-06-25

Data publikacji: 2019-07-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 472/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Prezes SR Beata Faff Protokolant: Beata Młynek po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2019 r. w Łańcucie na rozprawie sprawy z powództwa D. S. przeciwko A. B. i G. B. , prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (...) s.c. (...) z siedzibą w Ł. o zapłatę 25.000 zł I./ zasądza od pozwanych A. B. i G. B. , prowadzących działalność
Czytaj więcej»

I C 474/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2015-03-03

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I C 474/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 marca 2015 roku Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Bodzek Protokolant: Maciej Wawrzkiewicz po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2015 roku w Łańcucie na rozprawie sprawy z powództwa M. H. i W. T. przeciwko J. H. o zapłatę 60.227 zł I zasądza od pozwanego J. H. na rzecz powoda M. H. kwotę 30.107,91 zł (trzydzieści tysięcy sto siedem złotych 91/100) z ustawowymi odsetkami od dnia
Czytaj więcej»