Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
200

I C 32/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-11-14

Data publikacji: 2018-02-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 32/12 Uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 7.11.2017r. Pozwem z dnia 3.02.2012r. powód A. G. (1) , zastępowany przez pełnomocnika adwokata M. O. , domagał się uznania pozwanej H. G. za niegodną dziedziczenia po zmarłej matce stron B. G. oraz zasądzenia od pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania według norm przepisanych. W uzasadnieniu żądania pozwu podano, iż pozwana przywłaszczyła rentę spadkodawczyni, a nadto wykorzystując chorobę, nieporadność i niedołęstw
Czytaj więcej»

I C 74/15

postanowienie, protokół

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2015-06-23

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 74/15 PROTOKÓŁ -wypis z protokołu- Dnia 23 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Grażyna Worek Protokolant: sekr. sądowy Justyna Bester - Babka na posiedzeniu jawnym rozpoznał sprawę z powództwa A. C. , D. C. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę Posiedzenie rozpoczęto o godz.13:40 zakończono o godz. 13:55 Po wywołaniu sprawy stawili się: Powód D. C. - osobiście. Powódka nie stawiła się prawidłowo zawiadomiona. Staje peł
Czytaj więcej»

I C 96/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2018-03-01

Data publikacji: 2018-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

S. . I C 96/17 Uzasadnienie wyroku z dnia 21 lutego 2018 r Powódka L. R. w pozwie skierowanym do tut. Sądu domagała się zasądzenia od strony pozwanej (...) SA z siedzibą w W. kwoty 41.000 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 1.04.2016 r do dnia zapłaty, oraz zasądzenia kosztów niniejszego postępowania. Na uzasadnienie pozwu powódka podała że dochodzona pozwem kwota stanowi równowartość sumy którą strona pozwana winna wypłacić powódce jako osobie uposażonej z tytułu umowy ubezpieczenia na
Czytaj więcej»

I C 150/21

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2022-02-04

Data publikacji: 2022-03-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 150/21 UZASADNIENIE WYROKU Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 10.01.2022r. Pozwem z dnia 19.05.2021r. powód Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Ł. , działając na rzecz konsumenta B. P. , domagał się zasądzenia na jej rzecz od pozwanego (...) SA z/s w W. kwoty 21.000 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 13.04.2018r. do dnia zapłaty oraz zasądzenia od pozwanej na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania sądowego. W odpowiedzi na pozew pozwany wnosił o oddal
Czytaj więcej»

I C 177/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-10-12

Data publikacji: 2018-02-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 177/17 Uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 25.09.2017 r. Pozwem z dnia 23.02.2017 roku powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. domagał się zasądzenia od pozwanego A. B. kwoty 3.236,79 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia powództwa oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu żądania pozwu pełnomocnik powoda wskazał, iż pozwany nie
Czytaj więcej»

I C 190/14

postanowienie, protokół

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2015-04-14

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 190/14 PROTOKÓŁ - wypis z protokołu- Dnia 14 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Grażyna Worek Protokolant: sekr. Sądowy Jadwiga Welc na posiedzeniu jawnym rozpoznał sprawę z powództwa P. A. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę Posiedzenie rozpoczęto o godz.12:50 zakończono o godz. 13,10 Po wywołaniu sprawy stawili się: Powódka P. A. - osobiście. P. . Powódki nie stawił się zawiadomiony prawidłowo. Za pozwanego Towar
Czytaj więcej»

I C 266/14

postanowienie, protokół

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2015-03-26

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt I C 266/14 PROTOKÓŁ - wypis z protokołu- Dnia 26 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Bodzek Protokolant: st. sekr. sądowy Jolanta Rydzik na posiedzeniu jawnym rozpoznał sprawę z powództwa S. K. przeciwko Przedsiębiorstwo (...) S.A. o zapłatę 60.615,69 zł Posiedzenie rozpoczęto o godz. 10.05 zakończono o godz. Po wywołaniu sprawy stawili się: Powód S. K. nie stawił się - pełnomocnik radca prawny J. Z. - substytut radcy prawne
Czytaj więcej»

I C 270/15

postanowienie, protokół

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2015-12-09

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 270/15 PROTOKÓŁ -wypis z protokołu- Dnia 9 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Grażyna Worek Protokolant: sekr. sądowy Justyna Bester - Babka na posiedzeniu jawnym rozpoznał sprawę z powództwa Ł. S. przeciwko Towarzystwo (...) S.A. w W. o zapłatę Posiedzenie rozpoczęto o godz.09:40 zakończono o godz. 10:20 Po wywołaniu sprawy stawili się: Powód Ł. S. - osobiście. Staje pełnomocnik powódki r.pr. E. M. . Za pozwanego Towarzystwo (
Czytaj więcej»

I C 452/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2015-10-08

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I C 452/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Beata Faff Protokolant: Beata Młynek po rozpoznaniu w dniu 8 października 2015 r. w Łańcucie na rozprawie sprawy z powództwa R. B. przeciwko (...) SA w W. o zapłatę 18.774,00 zł I./ zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki R. B. kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 5.10.2013 r. d
Czytaj więcej»

I C 472/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2019-06-25

Data publikacji: 2019-07-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 472/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Prezes SR Beata Faff Protokolant: Beata Młynek po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2019 r. w Łańcucie na rozprawie sprawy z powództwa D. S. przeciwko A. B. i G. B. , prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (...) s.c. (...) z siedzibą w Ł. o zapłatę 25.000 zł I./ zasądza od pozwanych A. B. i G. B. , prowadzących działalność
Czytaj więcej»