Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
168

III RC 94/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2019-01-21

Data publikacji: 2020-03-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: oddalenie powództwa rodzica przeciwko dzieciom o alimenty. Żądanie uznane zostało za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego . Dodatkowo także uznano, że powódka nie znajduje się w niedostatku.
Sygn. akt III RC 94/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 21 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy w Łańcucie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bogusława Szybkowska-Pelc Protokolant: sekr. sądowy Maciej Wawrzkiewicz po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2019 roku w Łańcucie na rozprawie sprawy z powództwa D. T. przeciwko S. T. i M. T. (1) o alimenty I Oddala powództwo D. T. w stosunku do pozwanego S. T. ; II Oddala powództwo D. T. w stosunku do pozw
Czytaj więcej»

III RC 94/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2019-03-04

Data publikacji: 2020-03-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Wyroku z dnia 21 stycznia 2019r,. sygn.. akr III RC 94/18 Pozwem z dnia 7 września 2018r. D. T. wniosła przeciwko swoim dzieciom S. T. i M. T. pozew o alimenty w wysokości po 750 zł miesięcznie od każdego z nich. W uzasadnieniu przedstawiła swoje dochody i sytuację zdrowotną, wydatki które ponosi i które planuje ( np. na remonty). Ponadto podała, że według jej informacji pozwani są bardzo dobrze sytuowani, oraz że nie utrzymują kontaktu z powódką i odmówili jej jakiejkolwiek pomocy
Czytaj więcej»

III RC 123/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2018-03-02

Data publikacji: 2018-06-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 123/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Łańcucie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Małgorzata Orlewska-Wolanin Protokolant: Natalia Cyran po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2018 roku w Łańcucie na rozprawie sprawy z powództwa J. B. przeciwko A. B. o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny 1 zasądza od pozwanej A. B. na rzecz powoda J. B. kwotę 300 zł (trzysta złotych) miesięcznie
Czytaj więcej»

III RC 123/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2018-05-07

Data publikacji: 2018-06-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 2 marca 2018 r. Powód J. B. (1) wniósł o zasądzenie od pozwanej A. B. (1) kwoty 500 zł miesięcznie tytułem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, poczynając od dnia wniesienia powództwa, tj. od 25 października 2017 r. wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat oraz o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Nadto powód, z ostrożności procesowej, wniósł o nieobciążan
Czytaj więcej»

I C 96/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2018-03-01

Data publikacji: 2018-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

S. . I C 96/17 Uzasadnienie wyroku z dnia 21 lutego 2018 r Powódka L. R. w pozwie skierowanym do tut. Sądu domagała się zasądzenia od strony pozwanej (...) SA z siedzibą w W. kwoty 41.000 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 1.04.2016 r do dnia zapłaty, oraz zasądzenia kosztów niniejszego postępowania. Na uzasadnienie pozwu powódka podała że dochodzona pozwem kwota stanowi równowartość sumy którą strona pozwana winna wypłacić powódce jako osobie uposażonej z tytułu umowy ubezpieczenia na
Czytaj więcej»

I C 177/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-10-12

Data publikacji: 2018-02-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 177/17 Uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 25.09.2017 r. Pozwem z dnia 23.02.2017 roku powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. domagał się zasądzenia od pozwanego A. B. kwoty 3.236,79 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia powództwa oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu żądania pozwu pełnomocnik powoda wskazał, iż pozwany nie
Czytaj więcej»

I C 190/14

postanowienie, protokół

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2015-04-14

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 190/14 PROTOKÓŁ - wypis z protokołu- Dnia 14 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Grażyna Worek Protokolant: sekr. Sądowy Jadwiga Welc na posiedzeniu jawnym rozpoznał sprawę z powództwa P. A. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę Posiedzenie rozpoczęto o godz.12:50 zakończono o godz. 13,10 Po wywołaniu sprawy stawili się: Powódka P. A. - osobiście. P. . Powódki nie stawił się zawiadomiony prawidłowo. Za pozwanego Towar
Czytaj więcej»

I C 266/14

postanowienie, protokół

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2015-03-26

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt I C 266/14 PROTOKÓŁ - wypis z protokołu- Dnia 26 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Bodzek Protokolant: st. sekr. sądowy Jolanta Rydzik na posiedzeniu jawnym rozpoznał sprawę z powództwa S. K. przeciwko Przedsiębiorstwo (...) S.A. o zapłatę 60.615,69 zł Posiedzenie rozpoczęto o godz. 10.05 zakończono o godz. Po wywołaniu sprawy stawili się: Powód S. K. nie stawił się - pełnomocnik radca prawny J. Z. - substytut radcy prawne
Czytaj więcej»

I C 270/15

postanowienie, protokół

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2015-12-09

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 270/15 PROTOKÓŁ -wypis z protokołu- Dnia 9 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Grażyna Worek Protokolant: sekr. sądowy Justyna Bester - Babka na posiedzeniu jawnym rozpoznał sprawę z powództwa Ł. S. przeciwko Towarzystwo (...) S.A. w W. o zapłatę Posiedzenie rozpoczęto o godz.09:40 zakończono o godz. 10:20 Po wywołaniu sprawy stawili się: Powód Ł. S. - osobiście. Staje pełnomocnik powódki r.pr. E. M. . Za pozwanego Towarzystwo (
Czytaj więcej»

I C 336/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-10-23

Data publikacji: 2018-02-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 336/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Grażyna Worek Protokolant: Katarzyna Styś po rozpoznaniu w dniu 23 października 2017 roku w Łańcucie na rozprawie sprawy z powództwa (...) G. C. Sp. z o.o z siedzibą w W. przeciwko K. K. o zapłatę I zasądzić od pozwanej K. K. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 1.663,70 zł (jeden tysiąc sześćset sześćdzies
Czytaj więcej»