Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
166

I C 270/15

postanowienie, protokół

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2015-12-09

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 270/15 PROTOKÓŁ -wypis z protokołu- Dnia 9 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Grażyna Worek Protokolant: sekr. sądowy Justyna Bester - Babka na posiedzeniu jawnym rozpoznał sprawę z powództwa Ł. S. przeciwko Towarzystwo (...) S.A. w W. o zapłatę Posiedzenie rozpoczęto o godz.09:40 zakończono o godz. 10:20 Po wywołaniu sprawy stawili się: Powód Ł. S. - osobiście. Staje pełnomocnik powódki r.pr. E. M. . Za pozwanego Towarzystwo (
Czytaj więcej»

I C 475/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-10-30

Data publikacji: 2018-02-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 475/17 UZASADNIENIE WYROKU Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 30.10.2017 r. Pozwem z dnia 17.01.2017 r. powód (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G. , domagała się zasądzenia w elektronicznym postepowaniu upominawczym od pozwanej I. U. kwoty 5.152,87 złotych, w tym : - kwoty 5.127,30 zł z odsetkami umownymi w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, - kwoty 25,57 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty
Czytaj więcej»

I C 509/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-12-20

Data publikacji: 2018-02-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Syg akt I C 509/17 Uzasadnienie wyroku z dnia 4 grudnia 2017 r Powód Bank (...) SA z siedzibą w W. wniósł do e-sądu pozew przeciwko A. P. , w którym domagał się zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kwoty 2266,47 zł z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP liczonymi od dnia 22.07.2016 r do dnia zapłaty , oraz zasądzenia kosztów niniejszego postępowania. Na uzasadnienie swego roszczenia strona powodowa podniosła iż kwota dochodzona pozwem wynika z zawartej pomiędzy
Czytaj więcej»

III RC 25/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-06-20

Data publikacji: 2018-01-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 25/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Łańcucie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Orlewska-Wolanin Protokolant: Natalia Cyran po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2017 roku w Łańcucie na rozprawie sprawyz powództwa małoletniej K. B. działającej przez przedstawiciela ustawowego - matkę M. R. przeciwko D. B. o podwyższenie alimentów 1 podwyższa alimenty zasądzone wyrokiem Sądu Rej
Czytaj więcej»

III RC 94/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2019-01-21

Data publikacji: 2020-03-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: oddalenie powództwa rodzica przeciwko dzieciom o alimenty. Żądanie uznane zostało za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego . Dodatkowo także uznano, że powódka nie znajduje się w niedostatku.
Sygn. akt III RC 94/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 21 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy w Łańcucie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bogusława Szybkowska-Pelc Protokolant: sekr. sądowy Maciej Wawrzkiewicz po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2019 roku w Łańcucie na rozprawie sprawy z powództwa D. T. przeciwko S. T. i M. T. (1) o alimenty I Oddala powództwo D. T. w stosunku do pozwanego S. T. ; II Oddala powództwo D. T. w stosunku do pozw
Czytaj więcej»

I C 647/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2018-07-11

Data publikacji: 2018-07-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 647/17 UZASADNIENIE WYROKU Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 03.07.2018 r. Pozwem z dnia 13.11.2017r. powodowie J. G. , I. G. , M. K. (1) , A. K. , reprezentowani przez pełnomocnika adwokata M. T. , domagali się ochrony służebności poprzez zakazanie pozwanym K. K. i M. K. (2) naruszania powodów w wykonywaniu służebności gruntowej przejazdu i przechodu obciążającej działkę ewidencyjną nr (...) , położoną w W. , na rzecz działki nr (...) , położonej w W. , biegnącej szlakiem drożnym
Czytaj więcej»

III RC 11/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2016-12-29

Data publikacji: 2020-06-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 11/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Łańcucie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Orlewska-Wolanin Protokolant: Natalia Cyran po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2016 roku w Łańcucie na rozprawie sprawy z powództwa A. L. (1) i małoletniego A. L. (2) działającego przez przedstawiciela ustawowego - matkę A. L. (1) przeciwko M. G. o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane 1
Czytaj więcej»

III RC 15/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2019-03-27

Data publikacji: 2019-03-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE wyroku S ądu Rejonowego w Ł. z dnia 26 marca 2018 r. M. S. (1) działając jako przedstawiciel ustawowy małoletnich powodów B. – L. S. i R. - E. S. wniosła o zasądzenie od pozwanych H. S. i S. S. alimentów w kwotach po 500 zł miesięcznie na rzecz małoletniego B. – L. S. i w kwotach po 450 zł miesięcznie na rzecz małoletniej R. - E. S. , poczynając od dnia wniesienia powództwa, tj. od 26 stycznia 2018 roku wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z ra
Czytaj więcej»

III RC 32/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-06-19

Data publikacji: 2018-02-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak stałych dochodów na trenie Polski oraz prawdopodobieństwo i możliwość pracy za granicą- wpływ tych okoliczności na wysokość obowiązku alimentacyjnego już na etapie orzeczenia w przedmiocie zabezpieczenia na rozprawie, po przeprowadzeniu części postępowania dowodowego
Sygn. akt III RC 32/17 POSTANOWIENIE Dnia, 19 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Łańcucie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący: SSR Bogusława Szybkowska - Pelc Protokolant: sekr. sądowy Maciej Wawrzkiewicz po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2017 roku w Łańcucie na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej M. B. działającej przez przedstawiciela ustawowego matkę – H. B. przeciwko D. B. o podwyższenie alimentów w przedmiocie wniosku o zabezpieczenie powództwa postanawia I Zabe
Czytaj więcej»

III RC 39/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-09-08

Data publikacji: 2018-06-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 39/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Łańcucie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Orlewska-Wolanin Protokolant: Maciej Wawrzkiewicz po rozpoznaniu w dniu 5 września 2017 roku w Łańcucie na rozprawie sprawy z powództwa E. Z. przeciwko S. Z. o podwyższenie alimentów 1 podwyższa alimenty ustalone w ugodzie zawartej przed Sądem Rejonowym w Łańcucie dnia 30 sierpnia 2012 roku, sy
Czytaj więcej»