Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
159

II W 906/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2016-12-21

Data publikacji: 2017-01-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II W 906/16 WYROK NAKAZOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Łańcucie II Wydział Karny w składzie : Przewodnicząca SSR Barbara Szmit-Pedryc Protokolant st. sekr. sąd. Jadwiga Pawlak bez udziału stron po rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym sprawy z oskarżenia Komendy Powiatowej Policji w Ł. przeciwko K. S. s. S. i W. z d. C. , ur. (...) w Ż. obwinionemu o to, że : w dniu 16 października 2016 r. o godzinie 14:05 w B. S. kierował rowerem po drodze
Czytaj więcej»

II W 942/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2018-05-14

Data publikacji: 2018-10-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II W 942/17 POSTANOWIENIE Dnia 14 maja 2018 r. Prezes Sądu Rejonowego w Łańcucie SSR Renata Jucha Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Jucha w sprawie B. L. obwinionego o wykroczenie z art. 43 1 ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na podstawie art. 59§2 kpow w zw. z art. 5§1 pkt 9 kpow postanawia odmówić wszczęcia postępowania UZASADNIENIE Złożonym wnioskiem o ukaranie Komenda Powiatowa Policji w Ł. zarzuciła obwinionemu B. L. popełnienie wykroczenia
Czytaj więcej»

II W 910/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2016-12-15

Data publikacji: 2017-01-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II W 910/16 WYROK NAKAZOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Łańcucie II Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca – Sędzia Sądu Rejonowego Barbara Szmit-Pedryc Protokolant – st. sekr. sąd. J. P. bez udziału stron po rozpoznaniu dnia 15 grudnia 2016 r. na posiedzeniu w postępowaniu nakazowym sprawy z oskarżenia Komendy Powiatowej Policji w Ł. przeciwko K. B. córce T. i M. urodzonej w dniu (...) w Ł. obwinionej o to, że: w dniu 24 października 201
Czytaj więcej»

III RC 9/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-03-28

Data publikacji: 2018-02-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 9/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Łańcucie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Orlewska-Wolanin Protokolant: Natalia Cyran po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2017 w (...) na rozprawie z powództwa małoletniego K. K. (1) działającego przez przedstawiciela ustawowego - matkę A. K. (1) przeciwko S. C. o ustalenie ojcostwa i alimenty 1 ustala, że pozwany S. C. , nazwisko rodowe C. ,
Czytaj więcej»

III RC 11/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2016-12-29

Data publikacji: 2018-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 11/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Łańcucie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Orlewska-Wolanin Protokolant: Natalia Cyran po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2016 roku w Łańcucie na rozprawie sprawy z powództwa A. L. (1) i małoletniego A. L. (2) działającego przez przedstawiciela ustawowego - matkę A. L. (1) przeciwko M. G. o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane 1
Czytaj więcej»

III RC 15/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2019-03-27

Data publikacji: 2019-03-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE wyroku S ądu Rejonowego w Ł. z dnia 26 marca 2018 r. M. S. (1) działając jako przedstawiciel ustawowy małoletnich powodów B. – L. S. i R. - E. S. wniosła o zasądzenie od pozwanych H. S. i S. S. alimentów w kwotach po 500 zł miesięcznie na rzecz małoletniego B. – L. S. i w kwotach po 450 zł miesięcznie na rzecz małoletniej R. - E. S. , poczynając od dnia wniesienia powództwa, tj. od 26 stycznia 2018 roku wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z ra
Czytaj więcej»

III RC 25/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-06-20

Data publikacji: 2018-01-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 25/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Łańcucie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Orlewska-Wolanin Protokolant: Natalia Cyran po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2017 roku w Łańcucie na rozprawie sprawyz powództwa małoletniej K. B. działającej przez przedstawiciela ustawowego - matkę M. R. przeciwko D. B. o podwyższenie alimentów 1 podwyższa alimenty zasądzone wyrokiem Sądu Rej
Czytaj więcej»

III RC 32/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-06-19

Data publikacji: 2018-02-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak stałych dochodów na trenie Polski oraz prawdopodobieństwo i możliwość pracy za granicą- wpływ tych okoliczności na wysokość obowiązku alimentacyjnego już na etapie orzeczenia w przedmiocie zabezpieczenia na rozprawie, po przeprowadzeniu części postępowania dowodowego
Sygn. akt III RC 32/17 POSTANOWIENIE Dnia, 19 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Łańcucie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący: SSR Bogusława Szybkowska - Pelc Protokolant: sekr. sądowy Maciej Wawrzkiewicz po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2017 roku w Łańcucie na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej M. B. działającej przez przedstawiciela ustawowego matkę – H. B. przeciwko D. B. o podwyższenie alimentów w przedmiocie wniosku o zabezpieczenie powództwa postanawia I Zabe
Czytaj więcej»

III RC 39/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-09-08

Data publikacji: 2018-06-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 39/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Łańcucie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Orlewska-Wolanin Protokolant: Maciej Wawrzkiewicz po rozpoznaniu w dniu 5 września 2017 roku w Łańcucie na rozprawie sprawy z powództwa E. Z. przeciwko S. Z. o podwyższenie alimentów 1 podwyższa alimenty ustalone w ugodzie zawartej przed Sądem Rejonowym w Łańcucie dnia 30 sierpnia 2012 roku, sy
Czytaj więcej»

III RC 43/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-06-27

Data publikacji: 2018-02-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 43/17 POSTANOWIENIE Dnia 27 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Łańcucie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący: SSR Małgorzata Orlewska-Wolanin Protokolant: Natalia Cyran po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2017 roku w Łańcucie na rozprawie sprawy z powództwa małoletnich M. S. i D. S. działających przez przedstawiciela ustawowego – matkę S. P. przeciwko A. S. o alimenty postanawia 1 umorzyć postępowanie w sprawie, 2 nie obciążać pozwanego A. S. kosztami sądowy
Czytaj więcej»