Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
164

I C 32/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-11-14

Data publikacji: 2018-02-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 32/12 Uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 7.11.2017r. Pozwem z dnia 3.02.2012r. powód A. G. (1) , zastępowany przez pełnomocnika adwokata M. O. , domagał się uznania pozwanej H. G. za niegodną dziedziczenia po zmarłej matce stron B. G. oraz zasądzenia od pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania według norm przepisanych. W uzasadnieniu żądania pozwu podano, iż pozwana przywłaszczyła rentę spadkodawczyni, a nadto wykorzystując chorobę, nieporadność i niedołęstw
Czytaj więcej»

I C 74/15

postanowienie, protokół

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2015-06-23

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 74/15 PROTOKÓŁ -wypis z protokołu- Dnia 23 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Grażyna Worek Protokolant: sekr. sądowy Justyna Bester - Babka na posiedzeniu jawnym rozpoznał sprawę z powództwa A. C. , D. C. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę Posiedzenie rozpoczęto o godz.13:40 zakończono o godz. 13:55 Po wywołaniu sprawy stawili się: Powód D. C. - osobiście. Powódka nie stawiła się prawidłowo zawiadomiona. Staje peł
Czytaj więcej»

I C 96/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2018-03-01

Data publikacji: 2018-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

S. . I C 96/17 Uzasadnienie wyroku z dnia 21 lutego 2018 r Powódka L. R. w pozwie skierowanym do tut. Sądu domagała się zasądzenia od strony pozwanej (...) SA z siedzibą w W. kwoty 41.000 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 1.04.2016 r do dnia zapłaty, oraz zasądzenia kosztów niniejszego postępowania. Na uzasadnienie pozwu powódka podała że dochodzona pozwem kwota stanowi równowartość sumy którą strona pozwana winna wypłacić powódce jako osobie uposażonej z tytułu umowy ubezpieczenia na
Czytaj więcej»

I C 177/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-10-12

Data publikacji: 2018-02-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 177/17 Uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 25.09.2017 r. Pozwem z dnia 23.02.2017 roku powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. domagał się zasądzenia od pozwanego A. B. kwoty 3.236,79 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia powództwa oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu żądania pozwu pełnomocnik powoda wskazał, iż pozwany nie
Czytaj więcej»

II W 653/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2016-12-05

Data publikacji: 2017-01-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II W 653/16 WYROK NAKAZOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Łańcucie II Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca – Sędzia Sądu Rejonowego Renata Jucha Protokolant – st. sekr. sąd. J. J. bez udziału stron po rozpoznaniu dnia 5 grudnia 2016 r. na posiedzeniu w postępowaniu nakazowym sprawy z oskarżenia Komendy Powiatowej Policji w Ł. przeciwko D. K. synowi K. i J. z d. K. urodzonemu (...) w D. obwinionemu o to, że: 1. w dniu 10 czerwca 2016 r. ok.
Czytaj więcej»

II W 910/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2016-12-15

Data publikacji: 2017-01-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II W 910/16 WYROK NAKAZOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Łańcucie II Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca – Sędzia Sądu Rejonowego Barbara Szmit-Pedryc Protokolant – st. sekr. sąd. J. P. bez udziału stron po rozpoznaniu dnia 15 grudnia 2016 r. na posiedzeniu w postępowaniu nakazowym sprawy z oskarżenia Komendy Powiatowej Policji w Ł. przeciwko K. B. córce T. i M. urodzonej w dniu (...) w Ł. obwinionej o to, że: w dniu 24 października 201
Czytaj więcej»

II W 531/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2018-02-05

Data publikacji: 2018-09-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II W 531/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Łańcucie II Wydział Karny w składzie Przewodnicząca – Sędzia Sądu Rejonowego Renata Jucha Protokolant – st. sekr. sąd. J. J. w obecności oskarżyciela ---- po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 23.10.2017r., 11.12.2017r., 22.01.2018r., 6.02.2018r. sprawy M. K. syna S. i T. z d. S. ur. (...) w Ł. obwinionego o to, że: w dniu 22 czerwca 2017r. około godz. 16:00 na autostradzie (...) pow. Ł. kierując
Czytaj więcej»

I C 292/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-12-28

Data publikacji: 2018-02-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 292/17 UZASADNIENIE WYROKU Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 14.12.2017r. Pozwem z dnia 23.05.2017r. powód M. D. , reprezentowany przez pełnomocnika radcę prawnego B. K. , domagał się zasądzenia od pozwanego (...) SA z/s w W. kwoty 10.700 złotych tytułem zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w związku z wypadkiem komunikacyjnym z dnia 24.06.2016r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 31.03.2017 r. do dnia zapłaty oraz kwoty 166,73 zł tytułem odszkodowania ( zwr
Czytaj więcej»

II W 525/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-08-23

Data publikacji: 2017-09-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II W 525/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 sierpnia 2017r. Sąd Rejonowy w Łańcucie II Wydział Karny w składzie Przewodnicząca – Sędzia Sądu Rejonowego Renata Jucha Protokolant – st. sekr. sąd. J. J. w obecności oskarżyciela ---- po rozpoznaniu dnia 23 sierpnia 2017 r. na posiedzeniu sprawy K. W. syna G. i U. z d. A. ur. (...) w P. obwinionego o to, że: w dniu 10 czerwca 2017r. około godz. 16.32 w miejscowości G. na drodze nr 94 kierując sam. m-ki A. o nr rej. (...) p
Czytaj więcej»

II W 742/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2016-11-07

Data publikacji: 2017-01-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II W 742/16 WYROK NAKAZOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2016r. Sąd Rejonowy w Łańcucie II Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca – Sędzia Sądu Rejonowego Barbara Szmit Pedryc Protokolant – st. sekr. sąd. J. P. bez udziału stron po rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym sprawy z oskarżenia Komendy Powiatowej Policji w Ł. przeciwko D. C. s. K. i I. z d. S. ur. (...) w Ł. obwinionego to, że: w dniu 25 sierpnia 2016 r. w z. woj. (...) dokonał uszkodzenia drzwi wejśc
Czytaj więcej»