Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
166

I C 3/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2015-05-21

Data publikacji: 2016-04-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I C 3/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 maja 2015r. Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Grażyna Worek Protokolant: sekr. Sądowy Justyna Bester - Babka po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2015r. w Łańcucie na rozprawie sprawy z powództwa B. G. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki B. G. kwotę 37.000 zł ( trzydzieści siedem tysięcy zł )
Czytaj więcej»

I C 14/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2019-07-05

Data publikacji: 2019-07-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 14/19 UZASADNIENIE WYROKU Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 25.06. 2019 r. Pozwem z dnia 09.01.2019r. powód A. G. domagał się zasądzenia od pozwanej (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. kwoty 21.500 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania. W uzasadnieniu żądania pozwu wskazano, iż powód wywodzi swoje roszczenie z tytułu odstąpienia od umowy nabycia motoroweru trójkołowego (...) o identyfikatorze (...) . Nakaze
Czytaj więcej»

I C 21/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2018-02-08

Data publikacji: 2018-02-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 21/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Faff Protokolant: Beata Młynek po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2018 roku w Łańcucie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Banku S.A. z siedzibą w W. przeciwko T. B. o zapłatę 6.281,17 zł I./ zasądza od pozwanej T. B. na rzecz powoda (...) Banku S.A. z siedzibą w W. kwotę 6.281,17 zł (sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden zł
Czytaj więcej»

I C 32/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-11-14

Data publikacji: 2018-02-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 32/12 Uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 7.11.2017r. Pozwem z dnia 3.02.2012r. powód A. G. (1) , zastępowany przez pełnomocnika adwokata M. O. , domagał się uznania pozwanej H. G. za niegodną dziedziczenia po zmarłej matce stron B. G. oraz zasądzenia od pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania według norm przepisanych. W uzasadnieniu żądania pozwu podano, iż pozwana przywłaszczyła rentę spadkodawczyni, a nadto wykorzystując chorobę, nieporadność i niedołęstw
Czytaj więcej»

I C 74/15

postanowienie, protokół

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2015-06-23

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 74/15 PROTOKÓŁ -wypis z protokołu- Dnia 23 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Grażyna Worek Protokolant: sekr. sądowy Justyna Bester - Babka na posiedzeniu jawnym rozpoznał sprawę z powództwa A. C. , D. C. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę Posiedzenie rozpoczęto o godz.13:40 zakończono o godz. 13:55 Po wywołaniu sprawy stawili się: Powód D. C. - osobiście. Powódka nie stawiła się prawidłowo zawiadomiona. Staje peł
Czytaj więcej»

I C 96/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2018-03-01

Data publikacji: 2018-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

S. . I C 96/17 Uzasadnienie wyroku z dnia 21 lutego 2018 r Powódka L. R. w pozwie skierowanym do tut. Sądu domagała się zasądzenia od strony pozwanej (...) SA z siedzibą w W. kwoty 41.000 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 1.04.2016 r do dnia zapłaty, oraz zasądzenia kosztów niniejszego postępowania. Na uzasadnienie pozwu powódka podała że dochodzona pozwem kwota stanowi równowartość sumy którą strona pozwana winna wypłacić powódce jako osobie uposażonej z tytułu umowy ubezpieczenia na
Czytaj więcej»

I C 177/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-10-12

Data publikacji: 2018-02-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 177/17 Uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 25.09.2017 r. Pozwem z dnia 23.02.2017 roku powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. domagał się zasądzenia od pozwanego A. B. kwoty 3.236,79 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia powództwa oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu żądania pozwu pełnomocnik powoda wskazał, iż pozwany nie
Czytaj więcej»

I C 190/14

postanowienie, protokół

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2015-04-14

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 190/14 PROTOKÓŁ - wypis z protokołu- Dnia 14 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Grażyna Worek Protokolant: sekr. Sądowy Jadwiga Welc na posiedzeniu jawnym rozpoznał sprawę z powództwa P. A. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę Posiedzenie rozpoczęto o godz.12:50 zakończono o godz. 13,10 Po wywołaniu sprawy stawili się: Powódka P. A. - osobiście. P. . Powódki nie stawił się zawiadomiony prawidłowo. Za pozwanego Towar
Czytaj więcej»

I C 266/14

postanowienie, protokół

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2015-03-26

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt I C 266/14 PROTOKÓŁ - wypis z protokołu- Dnia 26 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Bodzek Protokolant: st. sekr. sądowy Jolanta Rydzik na posiedzeniu jawnym rozpoznał sprawę z powództwa S. K. przeciwko Przedsiębiorstwo (...) S.A. o zapłatę 60.615,69 zł Posiedzenie rozpoczęto o godz. 10.05 zakończono o godz. Po wywołaniu sprawy stawili się: Powód S. K. nie stawił się - pełnomocnik radca prawny J. Z. - substytut radcy prawne
Czytaj więcej»

I C 270/15

postanowienie, protokół

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2015-12-09

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 270/15 PROTOKÓŁ -wypis z protokołu- Dnia 9 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Grażyna Worek Protokolant: sekr. sądowy Justyna Bester - Babka na posiedzeniu jawnym rozpoznał sprawę z powództwa Ł. S. przeciwko Towarzystwo (...) S.A. w W. o zapłatę Posiedzenie rozpoczęto o godz.09:40 zakończono o godz. 10:20 Po wywołaniu sprawy stawili się: Powód Ł. S. - osobiście. Staje pełnomocnik powódki r.pr. E. M. . Za pozwanego Towarzystwo (
Czytaj więcej»