Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
159

I C 3/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2015-05-21

Data publikacji: 2016-04-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I C 3/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 maja 2015r. Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Grażyna Worek Protokolant: sekr. Sądowy Justyna Bester - Babka po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2015r. w Łańcucie na rozprawie sprawy z powództwa B. G. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki B. G. kwotę 37.000 zł ( trzydzieści siedem tysięcy zł )
Czytaj więcej»

I C 14/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2019-07-05

Data publikacji: 2019-07-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 14/19 UZASADNIENIE WYROKU Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 25.06. 2019 r. Pozwem z dnia 09.01.2019r. powód A. G. domagał się zasądzenia od pozwanej (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. kwoty 21.500 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania. W uzasadnieniu żądania pozwu wskazano, iż powód wywodzi swoje roszczenie z tytułu odstąpienia od umowy nabycia motoroweru trójkołowego (...) o identyfikatorze (...) . Nakaze
Czytaj więcej»

I C 21/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2018-02-08

Data publikacji: 2018-02-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 21/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Faff Protokolant: Beata Młynek po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2018 roku w Łańcucie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Banku S.A. z siedzibą w W. przeciwko T. B. o zapłatę 6.281,17 zł I./ zasądza od pozwanej T. B. na rzecz powoda (...) Banku S.A. z siedzibą w W. kwotę 6.281,17 zł (sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden zł
Czytaj więcej»

II W 286/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2016-05-19

Data publikacji: 2016-06-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II W 286/16 WYROK NAKAZOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Łańcucie II Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca – Sędzia Sądu Rejonowego Iwona Waltoś - Cioch Protokolant – K. Ś. bez udziału stron po rozpoznaniu dnia 19 maja 2016r. na posiedzeniu w postępowaniu nakazowym sprawy z oskarżenia Komendy Powiatowej Policji w Ł. przeciwko R. W. synowi S. i J. z domu M. urodzonemu (...) w Ż. obwinionemu o to, że: w dniu 14.03.2016 r. około godziny 12:20 w
Czytaj więcej»

II W 356/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-03-06

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II W 356/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2017. Sąd Rejonowy w Łańcucie II Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca – Sędzia Sądu Rejonowego Renata Jucha Protokolant – J. P. pod nieobecność oskarżyciela publicznego Komendy Powiatowej Policji w Ł. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 7 października 2016r. i 6 marca 2017r. przy udziale oskarżycieli posiłkowych: J. P. i D. P. sprawy R. M. syna T. i Z. z d. G. ur. (...) w O. obwinionego o to, że: w dniu 14 kwietni
Czytaj więcej»

II W 375/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2016-08-03

Data publikacji: 2016-09-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II W 375/16 WYROK NAKAZOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Łańcucie II Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca – Sędzia Sądu Rejonowego Renata Jucha Protokolant – st. sekr. sąd. J. J. bez udziału stron po rozpoznaniu dnia 3 sierpnia 2016r. na posiedzeniu w postępowaniu nakazowym sprawy z oskarżenia Komendy Powiatowej Policji w Ł. przeciwko A. S. synowi W. i J. z d . Ś. urodzonemu (...) w R. obwinionemu o to, że: w dniu 17 maja 2016r. ok. godz
Czytaj więcej»

II W 397/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-06-12

Data publikacji: 2017-08-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II W 397/17 WYROK NAKAZOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Łańcucie II Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca Sędzia Sądu Rejonowego Renata Jucha Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Jucha bez udziału stron po rozpoznaniu dnia 12 czerwca 2017r. na posiedzeniu w postępowaniu nakazowym sprawy z oskarżenia Komendy Powiatowej Policji w Ł. przeciwko Ł. M. synowi A. i H. z d. K. urodzonemu (...) w P. obwinionemu o to, że: w dniu 15 maja 2017 roku ok
Czytaj więcej»

II W 460/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-07-26

Data publikacji: 2017-08-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II W 460/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Łańcucie, II Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca – Sędzia Sądu Rejonowego Iwona Waltoś-Cioch Protokolant – K. Ś. pod nieobecność oskarżyciela publicznego ---- po rozpoznaniu dnia 26 lipca 2017 r. na posiedzeniu sprawy z oskarżenia Komendy Powiatowej Policji w Ł. przeciwko A. K. ( K. ) synowi T. i H. z d. M. ur. (...) w Ł. obwinionemu o to, że : w dniu 3 marca 2017 r. około godz. 18:25 w miej
Czytaj więcej»

II W 525/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-08-23

Data publikacji: 2017-09-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II W 525/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 sierpnia 2017r. Sąd Rejonowy w Łańcucie II Wydział Karny w składzie Przewodnicząca – Sędzia Sądu Rejonowego Renata Jucha Protokolant – st. sekr. sąd. J. J. w obecności oskarżyciela ---- po rozpoznaniu dnia 23 sierpnia 2017 r. na posiedzeniu sprawy K. W. syna G. i U. z d. A. ur. (...) w P. obwinionego o to, że: w dniu 10 czerwca 2017r. około godz. 16.32 w miejscowości G. na drodze nr 94 kierując sam. m-ki A. o nr rej. (...) p
Czytaj więcej»

II W 531/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2018-02-05

Data publikacji: 2018-09-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II W 531/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Łańcucie II Wydział Karny w składzie Przewodnicząca – Sędzia Sądu Rejonowego Renata Jucha Protokolant – st. sekr. sąd. J. J. w obecności oskarżyciela ---- po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 23.10.2017r., 11.12.2017r., 22.01.2018r., 6.02.2018r. sprawy M. K. syna S. i T. z d. S. ur. (...) w Ł. obwinionego o to, że: w dniu 22 czerwca 2017r. około godz. 16:00 na autostradzie (...) pow. Ł. kierując
Czytaj więcej»